k8凯发

东莞k8凯发传动科技有限公司

上银模组KK60

KK6010P-150A1-F0

产品介绍/参数

优势特点:🌞上银线性模组KK6010P-150A1-F0作为重要的精密机床部件,在平时使用过程中,需要正确的操作才能防止一些非正常的磨损,才能确保模组的速度、精度及使用寿命。而如果平时能够做好日常的保养,则可使滑台较长时间保持其良好的性能状态,延长其使用寿命以及及时发现和消除故障隐患。特别是当模组较长时间不使用时,更需注意平时的保养。

应用:
1.高精密产业
2.半导体产业
3.医疗自动化产业
4.FPD面板搬运
5.-检测或试验环境


 KK4001系列:模组宽度为40mm 螺距1mm
最大有效行程 36mm 86mm 136mm
KK模组普通级 KK4001C-100A1-F0 KK4001C-150A1-F0 KK4001C-200A1-F0
KK模组精密级 KK4001P-100A1-F0 KK4001P-150A1-F0 KK4001P-200A1-F0

KK5002系列:模组宽度为50mm螺距2mm
最大有效行程 70mm 120mm 170mm 220mm
KK模组普通级 KK5002C-150A1-F0 KK5002C-200A1-F0 KK5002C-250A1-F0 KK5002C-300A1-F0
KK模组精密级 KK5002P-150A1-F0 KK5002P-200A1-F0 KK5002P-250A1-F0 KK5002P-300A1-F0

KK6005系列:模组宽度为60mm螺距5mm
最大有效行程 60mm 110mm 210mm 310mm 410mm 510mm
KK模组普通级 KK6005C-150A1-F0 KK6005C-200A1-F0 KK6005C-300A1-F0 KK6005C-400A1-F0 KK6005C-500A1-F0 KK6005C-600A1-F0
KK模组精密级 KK6005P-150A1-F0 KK6005P-200A1-F0 KK6005P-300A1-F0 KK6005P-400A1-F0 KK6005P-500A1-F0 KK6005P-600A1-F0

KK6010系列:模组宽度为60mm螺距10mm
最大有效行程 60mm 110mm 210mm 310mm 410mm 510mm
KK模组普通级 KK6010C-150A1-F0 KK6010C-200A1-F0 KK6010C-300A1-F0 KK6010C-400A1-F0 KK6010C-500A1-F0 KK6010C-600A1-F0
KK模组精密级 KK6010P-150A1-F0 KK6010P-200A1-F0 KK6010P-300A1-F0 KK6010P-400A1-F0 KK6010P-500A1-F0 KK6010P-600A1-F0

KK8610系列:模组宽度为86mm螺距10mm
最大有效行程 210mm 310mm 410mm 510mm 610mm 810mm
KK模组普通级 KK8610C-340A1-F0 KK8610C-440A1-F0 KK8610C-540A1-F0 KK8610C-640A1-F0 KK8610C-740A1-F0 KK8610C-940A1-F0
KK模组精密级 KK8610P-340A1-F0 KK8610P-440A1-F0 KK8610P-540A1-F0 KK8610P-640A1-F0 KK8610P-740A1-F0 KK8610P-940A1-F0

KK8620系列:模组宽度为86mm螺距20mm
最大有效行程 210mm 310mm 410mm 510mm 610mm 810mm
KK模组普通级 KK8620C-340A1-F0 KK8620C-440A1-F0 KK8620C-540A1-F0 KK8620C-640A1-F0 KK8620C-740A1-F0 KK8620C-940A1-F0
KK模组精密级 KK8620P-340A1-F0 KK8620P-440A1-F0 KK8620P-540A1-F0 KK8620P-640A1-F0 KK8620P-740A1-F0 KK8620P-940A1-F0

KK10020系列:模组宽度为100mm螺距20mm
最大有效行程 828mm 928mm 1028mm 1128mm 1228mm
KK模组普通级 KK1020C-980A1-F0 KK1020C-1080A1-F0 KK1020C-1180A1-F0 KK1020C-1280A1-F0 KK1020C-1380A1-F0
KK模组精密级 KK1020P-980A1-F0 KK1020P-1080A1-F0 KK1020P-1180A1-F0 KK1020P-1280A1-F0 KK1020P-1380A1-F0

KK13025系列:模组宽度为130mm螺距25mm
最大有效行程 811mm 1011mm 1211mm 1511mm
KK模组普通级 KK13025C-980A1-F0 KK13025C-1180A1-F0 KK13025C-1380A1-F0 KK13025C-1680A1-F0
KK模组精密级 KK13025P-980A1-F0 KK13025P-1180A1-F0 KK13025P-1380A1-F0 KK13025P-1680A1-F0
 

 

上一篇:KK6010P-200A1-F0

下一篇:没有了

同类最新

推荐产品